← Return to 2011 MFA Thesis III
DESOTO Clothes Logo by Micheal Wesley Stuckey

DESOTO Clothes Logo

Artist: Micheal Wesley Stuckey (Graphic Design)
Medium: Digital